Stefan Sundström, Skylten 22:a okt, 2006. Med Nina Ramsby och Martin Hederos.

Foto: Mikael Syväjärvi (©).
GA6793


GA6733

GA6740


GA6754

GA6756


GA6767

GA6772


GA6813

GA6779


GA6791

GA6795


GA6808

GA6809


GA6897


GA6836