Musikaliska ramar...

Har vi ramar när det gäller musik, text och bild?

Tvillingparadox är ett arbete som grundar sig på temat Limbo utannonserad av SR c och detta temat är förenat med att FN har utsett 2005 till Fysikens år, till minne av Albert Einsteins mest framstående arbeten.

Limbo (lat., av li´mbus 'kant', 'rand'), enligt romersk-katolsk teologi ett mellantillstånd mellan himmel och helvete, ej identiskt med skärselden. Man skiljer mellan limbus patrum ('fädernas limbo') för fromma som levt före Kristus, och limbus parvulorum ('spädbarnens limbo') för odöpta barn som inte har tillträde till himlen och inte förtjänar helvetet. I nutida romersk-katolsk teologi betraktas limbo vanligen som en otillfredsställande tankekonstruktion.

Einstein beskrev i sin relativitetsteori att tiden går långsammare om man färdas i ljusets hastighet än om man skulle vara på jorden. Det förklarade han med hjälp av paradoxen om tvillingarna. Han beskrev det så här: Om Tvilling A skulle sättas i en rymdfarkost i ljusets hastighet och skickas ut i rymden skulle han känna sig precis likadant som Tvilling B som är kvar på jorden. När Tvilling A återvänder sen, 10 år senare, skulle Tvilling B vara 10 år äldre, men Tvilling A skulle bara vara 5 år äldre.

Tvillingparadox (mp3-fil)

klicka för större bild